NLP  (Neuro linguïstisch programmeren)
NLP is een prachtig hulpmiddel om hele mooie dingen mee te doen in de les. Ik wil er een tweetal uitpakken.

1: Afstemmen op je kandidaat:
De meeste kandidaten maken gebruik van één of meerdere zintuigen in combinatie met ons zenuwstelsel. Nou is het de kunst om door te hebben wat voor zintuigen je kandidaat het liefst gebruikt. Daar zal hij zijn taal op afstemmen. (Predicatenlijst)

De Visueel ingestelde kandidaat:
Zal woorden gebruiken zoals: aankijken - beeld - kijken -uitzicht enz. Dus alle woorden die met het visuele te maken hebben.  Dit zijn vaak de snelle kandidaten, die alles super snel door hebben. Een groot nadeel is ook wel, dat alles wat ze geleerd hebben ook super snel weer kwijt zijn.

De auditieve:
Zal woorden gebruiken als: afstemmen - bellen - geluid - zeggen enz. Dus alle woorden die met geluid te maken hebben. Dit zijn de normaal gemiddelde kandidaten. Die redelijk normaal leren. Ze onthouden wat beter, wat ze allemaal geleerd is. Vaak zegen of herhalen ze hardop wat jij zegt. Om het nog beter hoorbaar te maken. Ze leren ook vaak door het hardop lezen, wat ze willen onthouden.

De kinesthetische:
Zal woorden gebruiken die met het gevoel te maken hebben zoals: aandrang - aanraken - vasthouden - pakken enz. Dit zijn de wat tragere kandidaten. Ze hebben heel veel herhaling nodig om iets goed op te slaan. Makkelijk is wel, dat ze het dan perfect onthouden. Voor deze kandidaten is voelen heel belangrijk. Ze voelen vaak met demo's mee. bv schakelen.

Gebruik die woorden:
die bij de kandidaat het meest voor komen. Vaak is het een combinatie van zintuigen. Maar voor één zintuig hebben ze vaak de hoofd voorkeur. Op het moment dat je je afstemt op de kandidaat, zal je een veel beter contact hebben.

2: Ankeren:
is een prachtige middel, om een situatie tijdens een examen of proefexamen terug te koppelen.

Voorbeeld:
Tijdens de rit gaat de kandidaat te snel over een kruispunt of kijkt te weinig. Terwijl daar net een mooie witte vrachtwagen tegemoet komt. Je focust de kandidaat even op de 'witte vrachtwagen' zegt bv dat je nooit zo'n mooie vrachtauto hebt gezien. Die zou je wel willen rijden later.  Na het proefexamen, herinner je de leerling aan de witte mercedes vrachtauto en de situatie erbij koppel je er dan gemakkelijk weer aan vast. Werkt perfect.

Zag je die mooie witte mercedes vrachtwagen?
Image
Oplossingen:
- Positive affirmaties
- Focusroos
- Terug koppelen (lescam)

Ga naar volgende pagina >>>