De Focusroos:
De bedoeling van de Focusroos is, om je kandidaat zo positief mogelijk voor te bereiden op de rijles of het examen. De energie te focussen op wat ze willen bereiken.

Het gebeurt maar al te vaak andersom,
dat we kandidaten hebben die door hun opstelling de rijles of het examen enorm negatief of te gespannen benaderen en daardoor zakken. Ze richten hun aandacht alleen maar op de negatieve aspecten. 

De roos zorgt er voor,
dat de aandacht positief gericht blijft tijdens de rijles of het examen. Verricht wonderen, kijk maar naar de reacties van andere leerlingen.

Het werkt eigenlijk zo goed,
dat ons het verbaast dat niet meer mensen deze techniek gebruiken.  Dus vertel het door. Verspreideeeeeeeeeeeennnnnnnnnn.

Hoe werkt het:
Je laat ze in het midden hun doel opschrijven. De eerste keer slagen voor je autorijbewijs. ( wel de datum erbij zetten ) Dan gaan ze in de twaalf ruimtes positieve gedachten zetten waar op ze zich kunnen focussen. Laat ze eerst algemene zinnen  maken (in 1) en daarna zo specifiek mogelijk. (in 12) Waar willen ze aandacht aangeven?

Negatieve gedachten:
Verder laat je ze onderaan de roos (als je de papieren versie gebruikt) alle negatieve gedachten zetten. Deze gedachten vouwen ze weg en vergeten  ze gewoon. Bij gebruik van de App noteren ze negatieve gedachten apart op een vel papier.

Positieve zinnen maken:

Als ze positieve zinnen voor zich zelf maken, let er dan op dat ze de woorden " Niet " " Geen " en " proberen " uit hun zin laat. Deze woorden zorgen er voor dat ze de zin negatief formuleren. Laat ze de pagina "Taalgebruik" er nog is op na lezen.

Hoe gebruiken ze de roos:
Als ze de tekst van focusroos door nemen (en dat doen ze zo vaak mogelijk) hersenspoelen ze zich zelf alleen maar positief. Vooral als ze dat doen in bed, vlak voordat het slapen. Hun onderbewuste is dan makkelijker toegankelijk en het werkt tijdens het slapen nog door in hun onderbewuste.

Waar gebruik je hem precies voor:
Buiten dat ze de focusroos voor alles kunt gebruiken, (ook privé) gebruiken wij hem voor twee onderwerpen.
- Voor leermomenten:
die tijdens de rijles herhaaldelijk terug komen en ze graag anders zouden willen hebben.

Voorbeeld:
Dus als ze bijvoorbeeld de koppeling steeds maar weer bij verkeerslichten te snel laat opkomen en de motor afslaat, dan gebruiken ze in de focusroos de volgende zin: 'In het vervolg neem ik bij het wegrijden bij verkeerslichten iets meer de tijd en houd en hou ik de koppeling met de hak op de grond twee seconden stil, als de auto gaat rijden. (Dus zo precies mogelijk)

Ook belangrijk: laat ze relaxed blijven bij verkeerslichten. (laat ze negatieve gedachten: O dadelijk slaat hij weer af bij het wegrijden' uitbannen. ) Kruis erdoor.Specifiek voor na het examen:
Deze focusroos is speciaal, om ze zich voor te laten bereiden op het slagen. Wat gaan ze heel precies met het rijbewijs doen als ze voor het examen slagen. Dat heeft vooral te maken met het visualiseren (het zich zelf voorstellen) dat ze al geslaagd zijn. Laat
ze de pagina visualiseren nog is doornemen.

Voorbeeld:
Ze bedenken vooraf al wie ze allemaal voor het examenfeestje gaan uitnodigen. Dat ze ons niet meer hoeft te betalen. Waar ze overal heen gaat rijden? Welke auto ze gaan gebruiken enz.

Hardop zeggen:
Ook het hardop zeggen tegen zich zelf ( vooral als ze auditief ingesteld zijn) werkt super.  Wat ze hardop tegen zich zelf zeggen, werkt goed door in het onderbewuste.

Gratis app:
ze kunnen ook de gratis app downloaden: 'FucusWheel' is een app van Spirit Stream.
werkt redelijk. (voor Android)

Ga naar pagina over Taalgebruik: >>>  
Download de focusroos op papier (pdf) >>>

Een voorbeeld:
Image
Laatste pagina